KAP — Kundalini Activation Process. Energitransmissionen av KAP aktiverar din kundalini awakening. Det påverkar varje aspekt av ditt liv och resulterar i att dina livsstilsval blir mer självklara ditt sanna jag.

Ditt hjärtas inre önskan. Att ta väl hand om din hälsa blir än mer självklart.

KAP är ren livskraftsenergi.
KAP går inte att förstå via ditt minde.
KAP behöver upplevas av din kropp.